top of page

QRMA frekvensanalys - en upptäcktsresa i din fysiska form

I samarbete med TrueLife i Falköping har jag nu fått möjlighet att utöver TuiNa massage & akupressur, klassisk bindvävsmassage och manuell lymfdränage även erbjuda frekvensanalys för att upptäcka kroppsliga obalanser som kan balanseras via kosten och livsstilsförändringar.

Den mänskliga kroppen sänder ut elektromagnetiska vågor som representerar olika tillstånd. Dessa elektromagnetiska vågsignaler skiljer sig om kroppen är frisk, om den är på väg mot en försämrad hälsa eller om den är sjuk. Genom att avläsa specifika vågsignaler kan vi undersöka kroppens status. Detta sker genom att klienten håller en sensor i handen. Ett instrument förstärker vågsignalerna/frekvensen och jämför resultatet med de resonansspektra som finns lagrade i instrumentet och som avser både friska och sjuka tillstånd.

QRMA utläser 35 olika områden, bl a: hjärtats och hjärnans kärl, mag-/tarmfunktionen, leverfunktionen, blodsocker, vitamin-/mineralstatus, ph-värdet, allmäntillståndet, mm

Själva undersökningen med QRMA tar bara en minut. Sedan tittar vi på resultatet, går igenom din nuvarande situation och du får med dig förslag på hur du kan förbättra din fysiska hälsa.

 

Genom mitt samarbete med TrueLife har jag möjlighet att rekommendera deras enastående produkter i Raw Food kvalité som främjar kroppens självläkningsförmåga, helt i Hippokrates' anda: "Låt maten vara din medicin och medicinen din mat".

 

I och med att produkterna är så specifika behöver du ha en hos TrueLife utbildad terapeut i bakgrunden för att kunna registrera dig och lägga upp ett konto hos dem. Ange mitt namn "Manuela Ripa Ulm" i referensrutan. TrueLifes produkter är anpassade till behoven vid olika obalanser så att du behöver veta vilken produkt som passar dig i samråd med mig.

Det går naturligtvis bra att bara göra analysen för intressets skull. Hur du väljer att gå vidare med informationen du får är helt upp till dig. Och frekvensanalysen ersätter naturligtvis inte läkarbesöket vid allvarliga besvär.

Välkommen att boka din behandling här.

TrueLife har fantastiska produkter för bättre mående!
bottom of page