top of page

Klassisk Bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke

För mer rörlighet och cirkulation

samt mindre smärta

Boka tid
Bindvävsmassage jobbar med nervsystemet och muskulaturen

Bindvävens uppgifter är bl a att hålla samman muskler, delta i bildandet av senor, förse musklerna med blodkärl vilka tillför näring och syre till muskeln, transportera bort slaggprodukter, förse muskeln med nerver vilka leder impulser med information.

En annan viktig funktion bindväven har är att den reparerar. Man kan föreställa sig bindväven som kroppens "plåster". Så fort det sker en fysisk påfrestning bildar kroppen bindväv. Detta leder till förtjockad/förtätad bindväv och det är där bindvävsmassagen kommer in.

Förtätad bindväv leder till sämre cirkulation och sämre rörlighet. Bindvävsmassagen hjälper till att lösa upp den förtjockade bindväven och att sätta igång cirkulationen, både av blod och nervsignaler. Bindvävsmassagen är ingen vanlig massage utan jag använder mig av speciella drag för att lösa upp den förtätade bindväven längs med ryggraden och längs med muskler.

Det sägs att bindvävsmassage är smärtsam - det stämmer inte! Dragen kan kännas, men smärtor är helt emot läkningsprocessen eftersom spänningarna i kroppen blir starkare vid smärta. Tack vare en god kommunikation mellan terapeut och klient blir behandlingen inte smärtsam och upplevs som befriande när cirkulationen kommer igång och spänningar släpper.

 

Bl a kan följande tillstånd behandlas med bindvävsmassage:

- Kroniska inflammatoriska sjukdomar, t ex reumatism, kronisk gastrit, kronisk tarminflammation, störningar orsakade av ärr.

- Icke inflammatoriska funktionsstörningar, t ex krampartade spänningar, nervlidanden, huvudvärk, förstoppning, menstruella besvär, rörelseinskränkningar, bihålebesvär, tennis- och golfarmbåge

bottom of page