top of page
Behandling med klassisk bindvävsmassage

Med klassisk bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke löser man upp förtätad bindväv vilket leder till smärtlindring, ökad cirkulation och rörelseförmåga samt stressreducering. Metoden kan kännas men får aldrig vara smärtsam. Den är behaglig och även för dig som terapeut inte fysiskt krävande. Den kan med fördel kombineras med andra metoder.

Utbildningen i Klassisk Bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke är fördelad antingen på 3 gånger 5 dagar eller 5 gånger 3 dagar. Det läggs stor vikt på den praktiska delen och du kommer att ta emot lika många behandlingar som du ger. Det är en förutsättning att du lär dig hur den klassiska bindvävsmassagen påverkar så att du kan sätta dig in i dina klienter. Teori och terapeutiska aspekter är naturligtvis också självklara delar i utbildningen. Redan under utbildningens gång kommer du att använda bindvävsmassagen i dina elevbehandlingar.

 

Rent generellt kan utbildningen delas in i 3 delar:

 

1. Grundutbildning: Du lär dig tekniken, teori och hur du bygger upp en bindvävsbehandling. Efter grundutbildningen kan du använda bindvävsmassagen med alla dess positiva effekter och behandla bl a problem i nacke och skuldror, tennis/golvarmbåge, huvudvärk, bihålebesvär.

 

2. Fördjupning: Efter den här delen kan du även behandla bl a mage-tarm-problem, ischias, ländryggsbesvär, försämrad cirkulation i ben och fötter mm.

3. Avancerad / Diplomeringsdel: Du kommer att lära dig olika specialdrag för att kunna behandla ännu mer specifikt. Dessutom kommer vi att gå in på behandlingsstrategier, du kommer att lämna in ett skriftligt arbete om bindvävsmassage och vi kommer att diskutera klientfall.

Diplomutbildning i Klassisk Bindvävsmassage enligt
Elisabeth Dicke

Diplomutbildning i Klassisk Bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke

Kursstart: Utbildningen är förlagd på fre - sön (kl 10 - ca 17) med start den 15 september 2023. Det blir alltså 5 x 3 dagar:

22/9 - 24/9 2023

20/10 - 22/10 2023

17/11 - 19/11 2023

15/12 - 17/12 2023

26/1 - 28/1 2024

              Din investering: 18.750 kr inkl moms

Krav: Du arbetar redan som kroppsterapeut.

Skicka gärna in ett meddelande så får du en folder med all information.

 

 

 

Utbildning i klassisk bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke

Lite mer om den Klassiska Bindvävsmassagens historik

Bindvävsmassagen utvecklades på 1930-talet av den tyska sjukgymnasten Elisabeth Dicke som själv hade fått cirkulatoriska problem med sitt ben och väntade på amputation. Med sina kunskaper om kroppen och nervsystemet lyckades hon att få igång 
cirkulationen igen med hjälp av massage. Detta var ursprunget till den klassiska bindvävsmassagen.

Dr. Herman Helmrich lärde sig bindvävstekniken av Elisabeth Dicke och på hennes önskan startade han en skola i Tyskland där han utbildade bindvävsmassörer. På skolan arbetade även hans son Dr. Christian Helmrich, som tog bindvävstekniken till Sverige, där han bl a undervisade i bindvävsmassage.

Lena Berndtsdotter, terapeut och lärare inom komplementärmedicin, grundare av Kropps Harmoni Terapeut Skola och skapare av terapeututbildningen Berndtsdotter Metoden, har genom Christian Helmrich fått diplomeringsrätten i Klassisk Bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke och även fått utbildningsmaterialet från Dr. Herman Helmrich i gåva.

Lena har i sin tur lämnat stafetten vidare till mig och min kollega Madeleine Gustafsson i Stockholm. Närmare än så här går det inte att komma till ursprunget av en fantastisk metod. Du som väljer att gå den här utbildningen kommer att ta del av Dr. Helmrichs utbildningsmaterial.

bottom of page