top of page
IMG_2935.JPG

Det är en stor ära för mig att få lov att utbilda i den här fantastiska behandlingsmetoden. Bindvävsmassagen utvecklades på 1930-talet av den tyska sjukgymnasten Elisabeth Dicke. Hon var inlagd på lasarett och väntade på att få ett av sina ben amputerat. Tack vare hennes kunskap om kroppen började hon massera sig själv och hon lyckades att få igång cirkulationen i sitt ben och att förhindra amputation. Med den erfarenheten utvecklade hon bindvävsmassagen.

 

Dr. Herman Helmrich lärde sig bindvävstekniken av Elisabeth Dicke och på hennes önskan startade han en skola i Tyskland där han utbildade bindvävsmassörer. På skolan arbetade även hans son Dr. Christian Helmrich, som tog bindvävstekniken till Sverige, där han bl a undervisade i bindvävsmassage.

Lena Berndtsdotter, terapeut och lärare inom komplementärmedicin, grundare av Kropps Harmoni Terapeut Skola och skapare av terapeututbildningen Berndtsdotter Metoden, har genom Christian Helmrich fått diplomeringsrätten i Klassisk Bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke och även fått utbildningsmaterialet från Dr. Herman Helmrich i gåva.

Lena har nu i sin tur lämnat stafetten vidare till mig och min kollega Madeleine Gustafsson i Stockholm. Närmare än så här går det inte att komma till ursprunget av en fantastisk metod. Du som väljer att gå den här utbildningen kommer att ta del av Dr. Helmrichs utbildningsmaterial.

Utbildningen i Klassisk Bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke är fördelad antingen på 3 gånger 5 dagar eller 5 gånger 3 dagar. Redan under utbildningens gång kommer du att använda bindvävsmassagen i dina elevbehandlingar. Rent generellt kan utbildningen delas in i 3 delar:

 

1. Grundutbildning: Du lär dig tekniken, teori och hur du bygger upp en bindvävsbehandling. Efter grundutbildningen kan du använda bindvävsmassagen med alla dess positiva effekter och behandla bl a problem i nacke och skuldror, tennis/golvarmbåge, huvudvärk, bihålebesvär.

 

2. Fördjupning: Efter den här delen kan du även behandla bl a mage-tarm-problem, ischias, ländryggsbesvär, försämrad cirkulation i ben och fötter mm.

3. Avancerad / Diplomeringsdel: Du kommer att lära dig olika specialdrag för att kunna behandla ännu mer specifikt. Dessutom kommer vi att gå in på behandlingsstrategier, du kommer att lämna in ett skriftligt arbete om bindvävsmassage och vi kommer att diskutera klientfall.

Diplomutbildning i Klassisk Bindvävsmassage enligt
Elisabeth Dicke

Diplomutbildning i Klassisk Bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke

Kursstart: Utbildningen är förlagd på fre - sön (kl 10 - ca 17) med start den 5 maj 2023. Det blir alltså 5 x 3 dagar:

5/5 - 7/5 2023

9/6 - 11/6 2023

7/7 - 9/7 2023

11/8 - 13/8 2023

15/9 - 17/9 2023

              Din investering: 18.750 kr inkl moms

Krav: Du arbetar redan som kroppsterapeut.

Skicka gärna in ett meddelande så får du en folder med all information.

 

 

 

Fördjupa dina kunskaper-2.png
bottom of page