top of page
Dr. Bach - Chicory (Vägvårda)

Chicory/Vägvårda
Kategori Nr 7 i Läkningssystemet: Överbeskyddande för andras välfärd
"Från krävande kärlek till kravlöst givande av kärlek"
Källa: "Naturens läkande kraft", Lena Berndtsdotter

Dr Bach's Läkningssystem - början på äkta läkning

Dr Edward Bach, en engelsk högt ansedd läkare och forskare, hade som ledord ”Behandla människan, inte sjukdomen”. Han menade att varje människa reagerar olika på olika sjukdomar och att det inte räcker att behandla sjukdomen på ett generellt sätt utan att man behöver se människan och hennes obalanser för att kunna läka och förebygga sjukdomar.

På tjugotalet arbetade han med att utveckla vacciner för olika tarmbakterier. Han kunde hjälpa många patienter, men hans behandlingar kunde vara förknippade med obehag och smärtor, vilket han inte tyckte om. Han var övertygad om att naturen var försedd med allt människan behövde för att läka.

Dr Bach hade en enorm inkänningsförmåga. Han kunde känna av frekvenser hos människor och växter. Han kände obalansens frekvens hos människan och kunde para ihop det med en växt/en blomma som hade den nödvändiga frekvensen för att balansera obalansen.

Dr Bach verkade på tjugo- och trettiotalet. Hans tankar matchar tankarna vi har idag om kvantfysik och om att allt som finns är energi på olika frekvenser. Så han var långt före sin tid.

Dr Bach’s Blomsterdroppar används idag till människor och djur. Mycket kända är Räddningsdropparna som man använder i akuta nödlägen och i chocktillstånd.

Önskar du mer information om Dr Bach och hans Läkningssystem kan jag bara rekommendera Lena Berndtsdotters bok ”Naturens läkande kraft. Dr. Bach i mitt hjärta”. Här får du djupgående information om växterna och deras betydelse för balans/obalans.

Är du redo för läkning på den här nivån? Redo att se dina obalanser och att förstå att vägen till balans är möjlig? Som Dr Bach sa: ”Fokusera inte på sjukdom, utan på hur personen är påverkad av den, t ex deprimerad, har inget hopp om att tillfriskna, rädd för att det ska bli värre, irriterad, sällskapssjuk, behov av att vara tyst och ensam. Välj passande medicin för att balansera dessa tillstånd. Personen kommer att känna sig bättre, de känner bättre igen sig själv.”

Dr Bach's läkningssystem kompletterar mina fysiska behandlingar med TuiNa massage & akupressur, klassisk bindvävsmassage eller manuell lymfdränage. På så vis ser ett möte med mig till helheten - fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt.

bottom of page