top of page

Manuell Lymfdränage

Ett fungerande lymfsystem för ökad välbefinnande, starkt immunförsvar samt mindre svullnader, smärtor och stress

Boka tid
Rent vatten

Ett väl fungerande lymfsystem är beroende av en avspänd muskulatur samt lugn och ro i sinnet. Stressreducering är det magiska ordet. 

 

Manuell lymfdränage är en fantastisk metod för olika ändamål. Från behandling av vätskeansamlingar, ödem och smärtor till stressreducering. Du leds in i en djup avspänning, där du kan återskapa kontakten med dig själv, din kropp och själ på ett djupare plan.

Jag brukar säga att lymfsystemet är en "färskvara". Det gäller att fortsätta att ta hand om lymfsystemet på egen hand, mellan behandlingarna. Du kommer alltså under mötet med mig även lära dig egenvårdsövningar så att ditt lymfsystem fortsätter att fungera så bra som möjligt. Till en början kan det ta lite tid att få igång lymfsystemet och det kan krävas några behandlingar under kort tid. Men ju mer du engagerar dig själv i det desto snabbare går det och desto bättre resultat. 

bottom of page